sunwin tài xỉu

Sân bóng đá 8 người _CxgGmi1g

Sân bóng đá 8 người _CxgGmi1g

Sân bóng đá 8 người Sân bóng đá 8 người [SEP] Sân bóng đá 8 người là bao nhiêu? Cổng: Đặc điểm kỹ thuật của mục tiêu là 5,23*2,44*2,44 m Cánh cửa bóng đá 8 của Haoran là thém.

m, điểm mấu chốt của nó là từ trụ cột mục tiêu 16.

5 m .

corner Vùng: Bán kính của khu vực góc là 1 m, 13.

84 m .

gate Quận: Thông số kỹ thuật của khu vực mục tiêu là 18*32*505 m, dòng dưới cùng của nó là 5,sunwin tài xỉu5 m .

Penalty Point: Khoảng cách điểm hình m .

Punicure Arc: Vòng cung miễn m Bản vẽ hình bán nguyệt được vẽ bởi bán kính.<Powered by sunwin tài xỉu @2013-2022 RSS地图 HTML地图